اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
رزان صنعت

بویلر یا دیگ بخار

بویلرها وظیفه تامین بخار با فشار معینی را برعهده دارند که در صنایع شیمیایی،دارویی،نفت، غذایی و نیروگاه ها  بسیار ضروریست؛

بویلر مخزنی بسته است و از دو قسمت اصلی “بخش آتش” و “بخش آب” تشکیل شده .

بویلرها از نظر جنس از دو نوع فولادی و چدنی ساخته میشوند که جنس فولادی برای فشارهای زیاد و چدنی برای فشارهای کم ساخته شده اند؛

بویلرها از نظر طراحی به دو صورت ساخته می شوند :

بویلرهای لوله آتشی fire-tube boiler

در این بویلرها گازهای احتراق داخل لوله ها در جریان بوده و آب پشت لوله ها ، که در اثر انتقال حرارت آب به بخار       تبدیل و از سیستم خارج می شود .

بویلرهای لوله آبی water-tube boiler

این بویلرها همانند بویلرهای Fire tube می باشند با این تفاوت که آب داخل لوله ها در جریان بوده و گازهای داغ         در بیرون و در اثر انتقال حرارت آب به بخار تبدیل شده و از آنت خارج می شود .

کنترل بویلر ها :

از آنجا که بویلرها جزء دستگاه های ضروری در صنایع بوده و اختلال در تامین بخار باعث خسارت زیادی میگردد کنترل بویلر امری بسیار مهم و قابل توجه است و این کنترل باید بصورت دقیق و بدون اختلال کار کند، ضمنا باید توجه نمود که اگر کنترل بویلر غیراستاندار باشد ممکن است علاوه بر اختلال در تامین بخار باعث انفجار و خسارت جانی و مالی فراوانی گردد؛

در کنترل بویلر باید از ادوات ضد انفجار و قابلیت کار در شرایط سخت صنعتی را دارند استفاده کرد مانند پرشرسوییچ های ضد انفجار با قابلیت کار در دماهای بالا ، ولوهای ضد انفجار ، کنترل کننده ها یا PLC های مطمئن و …