شرکت رزان صنعت خدمات تخصصی در اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی شامل “تامین قطعات،طراحی،نصب و راه اندازی” ارائه می دهد

به طور خلاصه :

تامین قطعات شامل :

  1. کنترل (PLC , HMI , Controler , Driver , … )
  2. ابزاردقیق (سنسور ها و ترانسمیتر ها : flow , pressure , temperature , control valve , … )
  3. برق (cable , magnetic contactor , connections , … )

طراحی :

ارائه طرح اولیه برآورد قیمت ، تعیین تجهیزات لازم ، طراحی نقشه ها

نصب تجهیزات :

نصب قطعات تامین شده ، بازرسی ، تست و راه اندازی نیز در این مرحله انجام میگیرد.

و در آخر بررسی نهایی و تست تک به تک سیستم های زیرمجموعه انجام گرفته و راه اندازی و تست کل سیستم را نیز به دنبال دارد.