اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
رزان صنعت

خدمات تخصصی

شرکت فنی مهندسی رزان صنعت 3 نوع مهارت تخصصی به صورت حرفه ای ارائه می دهد که روش اجرای آن ها مختص این شرکت بوده و کمتر جایی این نوع خدمات را ارائه می کند :

  1. کنترل دما با ثبات بالا به روش کنترل پیشبین
  2. کنترل موقعیت دیجیتال در سیستم های غیر خطی
  3. کنترل هوشمند فرایند (تنظیم اتومات پارامترهای کنترل در روش PID )(برای توضیحات بیشتر از هر کدام موارد بالا روی آن کلیک کنید)

    ضمنا این شرکت خدمات تعمیرات الکترونیکی لوازم قابل تعمیر و ارزشمند را در برنامه کار خود قرار داده است.