اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
رزان صنعت

سردخانه ها

سردخانه ها از لحاظ سیستم تبرید به دو نوع پرکاربرد سیستم آمونیاکی و فریونی تقسیم بندی میشوند که این اسامی بر اساس نوع ماده ای که باعث تبادل حرارت در سیستم می شود گذاشته شده ؛ سیستم آمونیاکی مناسب محیط زیست است و امونیاک ارزان تر از فریون است اما گاز امونیاک به شدت سمی و اشتعال پذیر است از این رو در یخچال های کوچک از سیستم امونیاک استفاده نمیشود

در سردخانه ها دما و رطوبت فضای سردخانه مورد کنترل است و سردخانه های بزرگ سیستم تبرید پیچیده تر از کنترل دما و رطوبت دارد مثلا یک سیستم سردخانه آمونیاکی ساده مایع امونیاک توسط پمپ مایع وارد اواپراتور(مبدل حرارت داخل فضای سردخانه) میشود و بعد از تبادل حرارتی مایع امونیاک کمی به گاز امونیاک تبدیل میشود و مخلوطی از گاز و مایع امونیاک به سپراتور (مخزن تبادل گاز و مایع امونیاک) برمیگردد و سپس گاز امونیاک توسط کمپرسورهای امونیاکی از سپراتور کشیده میشود فشرده شده و وارد کندانسور میشود و سبس دوباره به صورت مایع به مخزن ریسیور و خروجی ان به سپراتور بر میگیردد ؛که این عملیات توسط سیستم کنترل به صورت مداوم باید کنترل گردد.

سیستم تراکم دو مرحله ای امونیاکی :