اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
رزان صنعت

پارامترها و کمیت ها در صنعت

اتوماسیون،مانیتورینگ و ابزاردقیق در صنعت یعنی کنترل پارامتر های زیر :

دما، رطوبت، فشار، فلو (جریان مایعات)، سطح (ارتفاع)، آلایندگی (گازها و مایعات)،

حرکت (مسافت ، طول و…)

ولتاژ و جریان

دما یکی از ویژگی های ماده است که کنترل آن در صنعت بسیار مهم بوده و در بسیاری از موارد باید به دقت کنترل گردد کمیت دما در صنعت عموماً بر حسب درجه سانتیگراد و یا فارنهایت و به ندرت برحسب کلوین اندازه گیری میگردد بر همین اساس سنسور های صنعتی متنوعی ساخته شده اند که دما را اندازه گیری و به سیگنال استاندارد تبدیل و به سیستم های کنترل ارسال میکند سیستم های کنترل نیز با توجه به تنظیمات اپراتور عملگرهای کنترل دما را تنظیم کرده تا دما اندازه گیری شده برابر با دمای تنظیمی توسط اپراتور گردد اما در مواردی خاصی تنظیم و کنترل دما چندان ساده نیست به عنوان مثال در فرایندهای خاصی مانند پخت بسکویت کاشی و یا فرایند تولید لبنیات، دما در مدت زمان خاصی باید به مقدار معینی تغییر یابد و یا درموارد به ظاهر ساده مانند سیستم های بزرگ جوجه کشی تلرانس خطا و پایداری دما با در حد 0.2 درجه سانتیگراد یا کمتر باشد و ناپایداری بیش از این دما بازدهی کار را بسیار پایین خواهد آورد؛ پس کنترل دما بسیار مهم و گاهی بسیار پیچیده خواهد بود.

رطوبت به میزان ملکول های آب آزاد در هوا گفته می شود و بر حسب %درصد اندازه گیری میشود و مشخص است که %0 یعنی میزان ملکول آب بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است و %100 نیز میزان ملکول آب به قدری زیاد است که گاز موجود بسیار ناچیز است؛ رطوبت جزء کمیت هایی است که در صنعت کمتر مورد اندازه گیری قرار میگیرد گلخانه ها، پرورش طیور، هواشناسی، تصفیه خانه های گاز و … از جمله مواردی هستند که کنترل رطوبت در آن ها ضروریست اما در وسعت زیاد کنترل آن بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن خواهد بود.

فشار به میزان نیروی وارده بر واحد سطح گفته میشود که در صنعت برای 3 حالت جامد مایع و گاز انجام میگیرد (در حالت جامد مثل اندازه گیری وزن، در حالت مایع مثل اندازه گیری فشار آب و در حالت گاز مثل اندازه گیری فشار هوای کمپرسور) فشار نیز جز اندازه گیری های مهم در صنعت محسوب می شود میزان فشار های زیاد بسیار خطرناک خواهد بود و خطا در اندازه گیری آن ممکن است خسارات جبران ناپذیری را وارد کند واحد های اندازه گیری فشار شامل : پاسکال ، بار، اتمسفر، میلیمتر جیوه، کیلوگرم بر سانتی متر مربع، نیوتون بر متر، پوند بر متر، میلیمتر آب، تور ، هستند که نسبت به کمیت های دیگر تعداد واحدهای بیشتر دارد.