اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
رزان صنعت

کنترل پیش بین دما

کنترل دما در صنعت از پرکاربردترین موارد کنترلی بوده و می توان گفت تمامی سیستم های اتوماسیون صنعتی حداقل دارای یک پارامتر کنترل دما هستند که در تمام موارد نیاز به دقت و پایداری زیاد کنترل دما احساس نمیشود اما در بعضی موارد اگر این پارامتر ناپایدار باشد و متناسب با سیستم کنترل نشود احتمال بسیار زیاد خرابی محصول ، خرابی تجهیزات و یا حتی انفجار را خواهد داشت ، کنترل دما به صورت پایدار در (بازه های مختلف دمایی) غیرخطی بوده ولی قابل پیش بینی است از رو میتوان با روش MPC( Model Predictive Control ) متغیرهای پروسه را نمونه برداری و پردازش کرده و تغییرات دما را در حد قابل قبولی پیش بینی کرد.

شرکت رزان صنعت در این نوع کنترل تخصص دارد و میتواند در سیستم های اتوماسیون صنعتی با استفاده از کامپیوترهای صنعتی ، PLC ها و یا PAC ها این نوع سیستم را طراحی و پیاده سازی کند که علاوه بر دقت و پایداری دارای امنیت بالایی باشند.

شرکت رزان صنعت از بین پروژه هایی که انجام داده تا بحال دو پروژه “اتوماسیون کوره های کاشی با نقش های رنگ گیاهی حساس” و “اتوماسیون کارخانه جوجه کشی ملوسجان (بازدهی بالا)” را به انجام رسانده که در هر دو پروژه دماها به صورت کنترل پیش بین (MPC) کنترل میشود و از کیفیت و امنیت بالایی بهره منداست.